Kdo vymyslel Watt?

admin

Kdo vymyslel Watt? Odpověď je James Watt!

James Watt byl skotský vynálezce, mechanik, fyzik a matematik, který se narodil 19. ledna 1736 v Greenock v Království Velké Británie. Byl známý pro své zlepšení parního stroje, které se stalo základem průmyslové revoluce ve Velké Británii a dalších zemích.

James Watt se narodil v malém městě Greenock a vyrůstal jako dítě učitelů v bohatých rodinách. Jeho zájem o vědu a techniku byl velký a již v raném věku prokázal schopnosti v oblasti matematiky.

V mládí začal s výrobou meziříčí a v roce 1757 se přestěhoval do Glasgow, kde se stal opravářem a inženýrem. Tam se také seznámil s matematikou a fyzikem Johnem Robisonem, který ho zaujal svou prací na strojích.

Jeho nejdůležitější objev se stal v roce 1769, když přišel s nápadem vylepšit parní stroj. Jeho vylepšení spočívala ve vyvinutí systému, který umožnil získat větší výkon parního stroje.

Kromě toho také vyvinul novou metodu pro měření síly a tlaku páry a vyvinul také stroje pro výrobu textilního a lázeňského průmyslu.

V roce 1774 se Wattovi podařilo získat patent na svůj parní stroj. Byl to první patent na výrobu energie v Evropě a Watt se tak stal průkopníkem průmyslové revoluce.

Jeho objevy byly tak důležité, že jeho jméno se stalo synonymem pro jednotku měření energie – watt. V roce 1810 byl také jmenován řádným členem Královské společnosti.

Watt zemřel 25. srpna 1819 ve věku 83 let v Handsworth ve Spojeném království Velké Británie a Irska. Byl pohřben na hřbitově v Oxfordu a jeho hrob je dodnes vyhlášený.

Jeho objevy byly po celém světě uznávány a dodnes jsou využívány. Jeho parní stroj byl základem pro další průmyslovou revoluci a jeho jméno se stalo synonymem pro jednotku měření energie – watt.

James Watt byl skutečný génius a jeho práce našla využití ve všech oblastech lidského života. Byl to klíčový vynálezce, který změnil tvář průmyslové revoluce a zanechal po sobě trvalou stopu.

Napsat komentář