Jak funguje plovoucí kód?

admin

Plovoucí kód je moderní technologie, která zajišťuje maximální bezpečnost komunikace mezi ovladačem a přijímačem. Díky tomuto systému se vytváří jedinečný kód pro každý stisk tlačítka ovladače.

Když se dálkový ovladač připojí k přijímači, oba systémy se spárují. Pokud nedojde ke spárování (typicky nový ovladač) a stiskneme tlačítko ovladače, přijímač signál slyší, ale nereaguje na něj. To je kvůli tomu, že systémy se neznají a neví, jak na sebe reagovat. Aby se tomu zabránilo, vytvořil se plovoucí kód.

Plovoucí kód se skládá z několika čísel a písmen. Pokaždé, když stisknete tlačítko na ovladači, se tyto číslice a písmena postupně mění. To znamená, že kód nikdy není stejný a nelze ho proto jednoduše oskenovat. To zajišťuje vysokou bezpečnost komunikace mezi ovladačem a přijímačem.

Navíc se plovoucí kód může použít i pro ochranu před sousedským rušením. Pokud jeden ovladač vysílá signál do jiného ovladače, systém s plovoucím kódem jej nezamění za signál od přijímače. Jelikož každé stisknutí tlačítka ovladače vytváří nový kód, není možné jej nikým oskenovat.

Kromě bezpečnosti plovoucí kód poskytuje i více uživatelských funkcí. Jednou z těchto funkcí je například funkce „další dálkový ovladač“. Tato funkce umožňuje uživatelům přidat další ovladače do systému bez nutnosti ručního spárování. Vygeneruje se také nový plovoucí kód.

Plovoucí kód je moderní technologie, která zajišťuje bezpečnost komunikace mezi ovladačem a přijímačem. Díky tomuto systému se pokaždé, když stisknete tlačítko ovladače, vygeneruje nový kód, který se nemůže oskenovat. Navíc je tento systém velmi užitečný pro ochranu před sousedním rušením. Plovoucí kód také umožňuje přidat další ovladače do systému bez nutnosti ručního spárování.

Všechno to dohromady zajišťuje, že váš dálkový ovladač bude fungovat spolehlivě a bezpečně. Takže teď, když víte, jak plovoucí kód funguje, můžete se bez obav připojit k vašemu systému a využívat všechny funkce, které vám nabízí.

Napsat komentář