Co dělá posunovač?

admin

Posunovač je profesionální železniční pracovník, který je zodpovědný za posunování a manipulaci s různými železničními vozidly a mechanickými zařízeními. Tato pracovní pozice vyžaduje dovednosti, pečlivost, bezpečnostní opatření a znalosti.

Posunovačům je udělována certifikace, která jim umožňuje pracovat na železničních tratích. Před tím, než mohou být certifikováni, musí projít úrovněmi vzdělávání a získat dostatečné dovednosti.

Jednou z hlavních úkolů posunovače je posouvání železničních vozidel. Při posunu obsluhují ručně stavěné výhybky a výkolejky a odemykají a zamykají výměnové zámky. Posunovači mohou také provádět jiné činnosti v rámci posunování, včetně pohybu vozidel po koleji, nastavení správné vzdálenosti mezi vagónem a lokomotivou, provádění zkušebních jízd, odjezdů a příjezdů.

Posunovači také provádějí práce, které souvisejí s manipulací s vlaky a mechanickými zařízeními. To zahrnuje provádění údržby výhybek, výkolejek a dalších mechanických zařízení. Mohou také provádět kontrolu a údržbu signalizačního zařízení. Posunovači také provádějí kontrolu a údržbu osobních vozů, nákladních vozů a lokomotiv.

Bezpečnost je velmi důležitá pro posunovače. Musí dodržovat předpisy železničního provozu a přísně dodržovat předpisy bezpečnosti. Mají také zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů osobním a nákladním cestujícím a za ochranu majetku.

Posunovač je důležitou součástí železničního provozu. Jejich dovednosti a znalosti zajišťují, že vlaky běží bezpečně a přesně. Jejich práce je obtížná, ale velmi důležitá pro plynulý a bezpečný provoz.

Napsat komentář